تبدیل واحد اندازه‌ گیری ترکمتر ها

واحد شاخصیا واحد اندازه گیری ترکمتر ها با توجه به برند و کشور سازنده متفاوت می باشد. طبق دستگاه بین‌المللی یکاها (SI) واحد گشتاور نیوتن در متر می باشد ولی در برند های انگلیسی و آمریکایی گاهاً دیده میشود که واحد شاخص ترکمتر اینچ در پوند و یا فوت در پوند می باشد.

تبدیل واحدهای اندازه‌گیری ترکمترها به یکدیگر به عبارت‌ زیر است:

۱ فوت پوند برابر است با ۱٫۳۵۵۸ نیوتن متر.
۱ فوت پوند برابر است با ۱۲ اینچ پوند.
۱ اینچ پوند برابر است با ۰٫۱۱۲۹ نیوتن متر.
۱ نیوتن متر برابر است با ۰٫۷۳۷۵ فوت پوند.

نکاتی که هنگام خرید و استفاده از ترکمتر ها باید رعایت کنیم!

نکاتی که هنگام خرید و استفاده از ترکمتر ها باید رعایت کنیم:

۱- هنگام خرید ترکمتر حتماً باید از تراز بودن و کالیبره بودن آن اطمینان حاصل نماییم. در صورت اصل و همچنین نو بودن ترکمتر می بایستی فروشنده بهه شما گواهی تراز بودن و یا کالیبراسیون ارائه دهد.

۲- هر ترکمتر برای کاری خاص طراحی شدهاست بایدهنگام خرید حتماً ازقبل تحقیق کنیم که چه نوع ترکمتری بررای کار ما مناسب است.

۳- هنگام استفاده باید از تمیز بودن و روغنی نبودن پیچ مربوطه اطمینان حاصل کنیم.

۴- از ترکمتر نباید برای بستن اولیه پیچ ها استفاده کرد، بستن اولیه پیچ میبایست بوسیله ی آچار انجام شود.

۵- باید برای بستن پیچ با ترکمتر حتماً از دسته ترکمتر آن را بگیریم.

۶- تمامی ترکمترها فقط برای بستن پیچ ها هستند و نباید برای باز کردن پیچ ها هم از آنها استفاده نمود!

۷- بعد از اتمام کار با ترکمتر می بایست مجدد آن را در صفر نیوتن یا کمترین رنج موجود آن تنظیم نمود.

۸- اکثر ترکمتر قفلی دارند که به وسیله ی آن میتوان ترکمتر را در گشتاور مورد نظر قفل نمود و استفاده نکردن از این قفل در دراز مدت آن را از تراز بودن و یا کالبره بودن خارج مینماید.

لاازم به ذکر است که ترکمتر با توجه به ساختار داخلی اش اساساً ابزاری حساس به شمار می آید و فقط در صورت استفاده درست امکان استفاده بلند مدت از آن وجود دارد.