مطالب توسط نوید شهبازی

تبدیل واحد اندازه‌ گیری ترکمتر ها

واحد شاخصیا واحد اندازه گیری ترکمتر ها با توجه به برند و کشور سازنده متفاوت می باشد. طبق دستگاه بین‌المللی یکاها (SI) واحد گشتاور نیوتن در متر می باشد ولی در برند های انگلیسی و آمریکایی گاهاً دیده میشود که واحد شاخص ترکمتر اینچ در پوند و یا فوت در پوند می باشد. تبدیل واحدهای […]

نکاتی که هنگام خرید و استفاده از ترکمتر ها باید رعایت کنیم!

نکاتی که هنگام خرید و استفاده از ترکمتر ها باید رعایت کنیم: ۱- هنگام خرید ترکمتر حتماً باید از تراز بودن و کالیبره بودن آن اطمینان حاصل نماییم. در صورت اصل و همچنین نو بودن ترکمتر می بایستی فروشنده بهه شما گواهی تراز بودن و یا کالیبراسیون ارائه دهد. ۲- هر ترکمتر برای کاری خاص […]